هبه نسیم: ممنوعیتی بری خش سام وریغ
همچنین محمد بحرانی‌ صداپیشه «جناب خان» به صورت ویژه در رابطه با این بازیکن و هوادارانش عذرخواهی کرده و در بخشی از آن تاکید کرده است: «… در هنگام پخش مسابقه در برنامه دیشب حاضر نبودم که اگر حاضر می‌بودم حتما ریاکشن بیشتر ببین … ”