نگاه کن| سلمه در لیغ کستی با تبر و قمه
در دیدار تیم های کشتی گیلان و افلاک لرستان درگیری در سالن مسابقات به حدی رسید که تصاویر دست به دست شده حاکی از آن بود که فردی با شناسنامه ای که به نظر می رسد از مسئولان این مسابقات است و وضعیت در سالن هم متشنج بود ! منبع: رکنا