نمی توان حافظه دستگاه را به روت دستگاه تغییر داد
علاوه بر این برای استفاده از دستکش جهت ذبح دام و یا قطعه گوشت تازه ذبح شده، حتماً لاشه دام تازه ذبح شده را به مدت ۲۴ ساعت در دمای معمولی یخچال نگهداری می کنند و سپس مصرف می کنند تا در صورت آلوده بودن دام با ویروس CCHF با کاهش PH مصرف شود. در ایالات متحده آمریکا یا خاورمیانه چنین نیست.