نماینده رسمی ارتش در اردبیل: تبهکاران علاقه زیادی به سطل های زباله دارند و برای آن آتش می زنند.
حسین علی علیه السلام فرمود: در حوادث اخیر، کسانی که از حوادث اخیر در رابطه با قرآن، پیامبر، مقام عالی رهبری و سایر نهادهای دینی آسیب دیده و وسوسه شده اند، سعی کرده اند ترس خود را از ظلم نشان دهند. و غرور، در حالی که نتایج و نتایج این گونه وسوسه ها پست و خودخواهانه است.