نتیجه را در پایین تفریحی نباختیم/ مهارت برگزاری تفریحی را نداشتند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین فاصله رقابتهای فوتبال جام حذفی تجهیزات گلف های ملت اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۴۰ دقیقه درست در این لحظه چهارشنبه بین کارکنان های نساجی مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک در ورزشگاه آزادی برگزار شد کدام ممکن است این دیدار همراه خود شیوع خوب بر صفر کارکنان مازنی به نوک رسید. مهرداد عبدی(۵۸) برای نساجی گل زد.

سیدمهدی رحمتی پس اجتناب کرده اند نایب قهرمانی تیمش اظهار داشت: ابتدا عذرخواهی می کنم اجتناب کرده اند هواداران اراکی کدام ممکن است به همان اندازه ورزشگاه آزادی آمدند با این حال ما شرمنده آنها شدیم. اجتناب کرده اند همه افرادی که در آن یک است هفته توانشان را گذاشتند به همان اندازه ما قهرمان شویم تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرمنده آنها هستم.

وی شکسته نشده داد: مردمان همه من را می شناسند. ترجیح می دهم در همه زمان ها راست حرف بزنم. ما درست در این لحظه در پایین تفریحی نتیجه را نباختیم. ببینید در گذشته اجتناب کرده اند تفریحی چه بلایی بالا ما آوردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رختکن را قفل کرده بودند. نمی‌ذاشتند کارکنان ما برود موجود در رختکن. این جای تاسف دارد برای مسئولان برگزاری تفریحی. به این نتیجه رسیدم اگر اینها نمی خواستند تفریحی در تهران برگزار شود به خاطر این بود کدام ممکن است مهارت برگزاری این تفریحی را نداشتند.

رحمتی شکسته نشده داد: اگر ما {در این} تفریحی چشم انداز داشتیم قادر خواهیم بود دریافت کرد باشیم. چندین مکان خوشایند را تحمیل کردیم با این حال نتوانستیم اجتناب کرده اند این شانس ها استفاده کنیم. به گیمرها تیمم تبریک می گویم. اجتناب کرده اند هواداران هم تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم اجتناب کرده اند ما حمایت کنند.