نبور تعلونی که حلال تنید کیشور است
یکی از فعالان تولیدی در کیشور، اقدامات دبیر اقتصاد نیروی مقاومت قضایی را برای رفع بسیاری از مشکلات صنعت در کیشور عنوان کرد و گفت: در هر ساعت از شب، تولیدکنندگان و کسبه با مشکل مواجه می شوند.