میزان زکات فطریه در هرمزگان گفتن شد


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، میزان زکات فطریه در استان هرمزگان اجتناب کرده اند سوی محل کار مشاور ولی فقیه در استان گفتن شد.

بر این مقدمه زکات فطریه همراه خود قوت غالب گندم ۴۳ هزار تومان، برنج ایرانی ۱۵۰ هزار تومان، برنج غیر ایرانی ۱۰۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفاره عذر غیرعمد زمانی ۸ هزار تومان تصمیم گیری شده است.

علاوه بر این کفاره عذر عمد زمانی ۴۸۰ هزار تومان گفتن شده است.

به مشاوره جلیل تراهی مدیرکل کمیته کاهش امام خمینی (ره) هرمزگان، ۱۰۰۰ پایگاه مخلوط آوری زکات فطریه در عوامل مختلف هرمزگان همزمان همراه خود برپایی نماز عید فطر پرانرژی خواهند بود.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این مطلب را برای صفحه اول اصرار کنید