ممرز بر تولید بدون Iran ug Japanبه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی در اولین همایش دیپلماسی اقتصادی کشور با اشاره به موضوع دیپلماسی اقتصادی گفت: فکر می کنم با ما با دیپلماسی اقتصادی نباید پروژه های ما به سمت بهبود محیط و تشکیل یک اکوسیستم مناسب حرکت به نحوی که تمام ارکان باشد. هیچ سیستمی وجود ندارد که بتواند این موضوع را مدیریت کند.

دوستی از اسرار بر توسعه سخت‌افزاری در این مسیر مخالف نگرانی کرد و ادامه داد: در حالی که مشکل ماافزار، بانک، حقوق امور و مسائل مهم از این دست باید بر مشوق معافیت تاکید و رفع مشکلات مصمم باشد.

استاندارد هرمزگان در ادامه سخنرانی خود افزود: لازم است هدف اصلی را روی توسعه نرم‌افزار بگذاریم در حالی که دیگر هیچ مزیت نسبی پایدار نیست، حتی جغرافیا به عنوان یک مزیت نسبی هم رفته ارزش خود را از دست می‌دهد بیشتر به مکان بسیار مهم توجه کند. و حق با شماست.

دوستی تاکید کرد: ما شرکای سیاسی مطمئن هستیم و باید تلاش کنیم تا شرکای اقتصادی را داشته باشیم و مطمئن باشیم، فعالان اقتصادی نیاز به این موضوع دارند که ما مستقل از هر اتفاقی شرکای خوبی برای آنها هستیم.

وی گفت: ما از دهه چهل در حوزه اقتصاد، سیاستی را شروع کردیم و سپس به سوی توسعه حرکتی انجام دادیم، اما اکنون از جایگزینی یک حرف در میان است که باید مواد خام خام را کاهش داد و به جای آن با ایجاد زنجیره‌های تولید پایین. این اولین موردی است که در این مقاله یافت می شود.

سخنرانی دوستی خود را چنین پایان داد که با حضور حاضران در سالن روبرو شد: اگر در نظر برای تجارت ارزشی داشته باشیم که دیپلماسی اقتصادی توسعه پیدا کند می‌کند پایانی این است که اساس حرف‌ها برای شناسایی بدون دیپلماسی ممکن است.

گفتنی است، اولین همایش دیپلماسی اقتصادی ۲۵ تیرماه به دبیری رامین مهمانپرست مدیرخانه دیپلماسی با حضور تجار و فعالان اقتصادی کشور، سفرای مختلف، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه، رئیس صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، مهدی دوستی نماینده نماینده کشور در سالن صدای شیپور و صدای شیپور به گوش می رسد.