مقام معظم رهبری در دیدار امیر قطر: رژیم اشغالگر نه در شرایطی است که می‌توان به او طمع داشت و نه از او ترسید
درباره حوادث سال گذشته محله شیخ جرّاح، حمایت برخی کشورهای عربی از مردم فلسطین حتی به اندازه بعضی اروپایی‌ها هم نبود.