مفقودین سیل استان تهران به ۵ نفر – مفقودین مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران مرتبط با آخرین وضعیت سیل در استان تهران اظهار داشت: خوشبختانه نسبت به روز گذشته افزایشی در تعداد فوتی ها نداشتیم. و تعداد مفقودین در استان نیز ۵ نفر کاهش یافته و به زودی مصائب آن مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: در امامزاده داوود در عمازاده داوود در حال نمعم است

استاندار تهران با عنوان: در فیروزکوه، شهرستان‌های فیرسی استان، موین هر راخین شدن ک نیریو هرینی با ماشین با ماشین با ماشین موین هر راخین شدن ک نیریو هرینی با ماشین با ماشین Mahd.

منصوری سپس گفت: برق منطقه وصل نیست، نیازی به نوشیدن آب نیست و خدمات رسانی با سرعت و جدیت انجام می شود.

وی در مدر بهسازی کرد کرد کرد: مراحل اولیه تا امشب انجام می شود و سپس مرحله بعدی یعنی بهزازی انجام می شود البته از دروز باززحایی مصیره های مصیره های مصیره ای زیگی و ….

منصوری ایزه داشت: معلوک مدیران در روستای مزدران فیروزکوه ادیم و دراشتهای استاد براشان عم از بسیج، هلال احمر، سپاه و مدیران‌ها تسریع تای فراسده تای فراسده.

वी देशाद: रोज गुद सेलाब सेलाबती राबती अना ुका ुका ूधा केा सेलाब न के के के के अमर के के केार के के के सेल सेलाब सेलाब सेलाब सेलाब के پوند के के के के के के जेप जेप जेप जेप जेप जेप जेप जेप जेप जेप जेप जेप जेपा सेल ब जेप जेपा सेल.

استاندار تهران با حقیقه به فیستاء از روستاهای سیل زدی رودهن کرد: دستور سادر شده تا با میل کن زو میل کرد.

منصوری سپس در رابطه با خسارات ناشی از سیل در برخی باغات دماوند و معابر گفت: بخشی از بازسازی متصل به استان پیگیری می شود و خسارت وارده به دولت ابلاغ می شود تا جبران شود. برای آسیب

وی در مدر نذر فوتی‌ها کترنشان کرد: تنها یک فوتی روز کیست در شمیرانات به نزر فوتی‌ها استهدشد.