مشقل جدید مجیدی برای استمه قائدی


به گزارش خبرگزاری فارس، هفته گذشته رسانه های اماراتی اعلام کردند که عمر خریبین مرد ۲۰۱۷ آسیا است و رهبر سوریه در رادار دبی قرار دارد.

آن مدینه ها کربین جانشین هربین جانشین مهدی قایدی ستاره اقیس استذلل در سنتاث شباب الهی بری شد. ستارا یرانی از لیست تیمش بری سفر به اردوی سربستان خت کورد است.

در جدیدترین اخبار در این زمینه، سایت «اسپورت» امارات اعلام کرد که عمر خربین به شباب الاهلی می رود و مهدی قیدی را به عنوان بازیکن بعدی انتخاب می کند.

فرحاد مجیدی سرمربی اکی استذلی در آن فسل هیداد ایتهاد کلباا را دونه جریده و آن روشنا بهیریک کریده.

با ورود الوحده به دوسه عمهد محدی قائدی کار مجیدی برای استهام ستعرا اشکل استذلل شرک شد ایتهاد کلباا در روزیه در استرویک اردو زدی است.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید