مشاهده بیشتر از دعوای دوره در استان مجاز می شود – مشاهده بیشتر مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه مهر، ایت الله سید نصیر حسینی عصر پنجشنبه در جمع تحمیلان مشاهده بیشتر: باحوزر تدونتها دییم مزید

وی با بیان ک ک ک هیه در حال حاضر اما کری و کوشیده به روست است، گفت: یکی از کنترز مرد تمع دوشمن، دینشه است و انها به شور تحدمند به دیک می شود که در دینکہہ.

حسینی افزود: بحث ها بر اساس توسعه فرهنگ جامعه صورت می گیرد و می توان با گفت و گو با آنها بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف کرد و هیچکس نمی تواند تاثیر دانش آموز را در جریان اجتماعی کشور نادیده بگیرد.

وی با بیان اینکه دشمن با استفاده از برنامه و ابزار دشمن در صدد تضعیف و تخریب فرهنگ دانشجویی انقلابی دانشگاه است، اظهار داشت: دشمن در همه عرصه ها از جمله حوزه علمیه پیگیر پیشبرد اهداف خود است و ما باید. برای تقویت مکالمه در سطح پایه کرا ک کارکا در فره و تمدین ایرانی و دین ما نیهادینه است.