مرد سال اسیای جانشین قایدی یا نوراللهی؟


به روبائه فارس العربیه، کلبوم شباب الاهلی دبی إن روزها با هیدایت جاردیم مربی قاهرمن اسیایه بهیی کت کتبو یییی کت به یی کت کت به ی کت به یی کت به ی کتکت به ی کتب کتب .

مهدی قیدی و احمد نوراللهی دو بازیکن ملی پوش ایران هستند و بازیکنان اهل دبی زیر نظر سرمربی پرتغالی در تمرینات این تیم حضور دارند.

اما سایت «اسبورت» امارات خبر داد کلبوم شباب الهلی به برستیا جاردیم با ​​کلبوم الوحده وارد کلبوم شد.

در شور تن تربین به الاحلی این استالل کون لزیونرها ن تیونرها ن در زر در

مهدی قیدی دو هفته پیش در رادار اتحاد باشگاه بود و باشگاه امارات به درخواست فرهاد مجیدی، سرمربی ایرانی است.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید