مدیرعامل سازمان انرژی اتمی: سازمان مدیریت و نظارت نیز دارد
محمد اسلامی: با توجه به رآکتورهای تحقیقاتی و به ویژه راکتورهایی که قابلیت انجام آزمایش سوخت برای سایر راکتورها را دارند، بنا داریم بر اساس مطالعاتی که طی هفته های آینده انجام می شود، ساخت یک راکتور تحقیقاتی در منطقه اصفهان را به طور رسمی آغاز کنیم.