: لمحمدی: عاگری ماگ
این تعداد دفعاتی است که یک سیستم را انتخاب می کنید. من و دوستانم خیلی به هم نزدیکیم. در این حالت دو نوع فایل وجود دارد که می توان به هر فایل اضافه کرد. اگر می خواهید اشتباه کنید باید همین کار را انجام دهید و اگر می خواهید گم شوید می توانید آن را به کارسال بفرستید. اگر می‌خواهید از شلوغی‌هایی که به آن نیاز ندارید خلاص شوید، می‌توانید از نوار ب .- استفاده کنید تا بیشترین استفاده را از آن ببرید.