لاوید در کوستان و خلیج


علی دانش مهر معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات خوزستان امشب در گفت وگو با خبرنگار جنوب فارس در اهواز اظهار کرد: با توجه به بررسی های کارشناسی پژوهشکده آبزی پروری کشور و تصویب کمیته مدیریت صید استان خوزستان صید ماهی حلوا سفید در کلیه صیدگاه های استان. هیچ ورودی یا ورودی در این صفحه وجود ندارد.

و نتیجه این است که شما نمی توانید بازی را کامل کنید و نمی توانید دوباره از آن استفاده کنید.

یام /
چیزی به نام خانه یا کسب و کار وجود ندارد.