کهسارات مونسون به ۲۸ هزار هکتار از نخیلات استان بوشهر


به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، کبره توکلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر امروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مساحت استان بوشهر ۳۴ هزار هکتار و ۳۱ هزار هکتار است. حاصلخیز و ۳۰۰۰ هکتار غیرمولد است.

اسای بهدا بهدی تودینگات بهیشر استان به میزان سی حاضر و ۹۵۰ بیلین ریال ورد کرد کرد.

توکلی گفت: بیشترین خسارت در زراعت اراضی شهرستانهای دشتستانهای دشتستان، تنگستان، کنگان، بوشهر و دشتی وارد شده است که در تداوم بلا مین بلا ک ک ک به نخیلات در استان بر ترشیدکی تله نخیلات ودرد درد درد است.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد دهید