کاخ سفید: سفر نانسی پلوسی به تیاوین به اما کا کتینت نیست


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، سخنگوی کاخ سفید یکشنبه شب در نشست خبری گفت: «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا گفت: خیر.

براسا روابوت روسی آنگا تاس، «کارن جان ِر» تھید کرد، سفری ک ک ن است و ما این را بری ک کن است و ما این را بری خود.

وی افزود: «او ۳۶ سال است که سناتور بوده و می داند چگونه در کنگره کار کند. پس علینی نیمی‌کند»

پیش از این بود که نانسی پلوسی کست داشت در هم سفری که از هم ایکنون و کاشم کین رای کتهبری توکوی که KKKKK پیکن در KKKK در ماه افریل نیز پلوسی کست داشت به این جزیری خود را مختر سفر کند به دریلی پاندمی کورونا لهی. شد.

شب عقشت روسای جوهروم دو کیشور برای دومین بر از زمان رایستی جهومهری بیدن به شور تهونی با کرزن راکیشور. بر اساس گزارش رئیس جمهور چین، وی در این گفتگو هشدار داد و گفت: چین آشکارا مخالف مداخله در امور تایوان است و قاطعانه از حقوق حاکمیتی خود دفاع می کند.

رسانه های آمریکایی روز جمعه گزارش دادند که پلوسی تور آسیایی خود را آغاز کرده است اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

تعریف پیام/م
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید