قیمت هر کیلو مرغ به ۵۰ هزار تومان رسید
مهدی یوسف خانی: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا، پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ تا پایان ماه کمتر از قیمت توافقی باشد و این احتمال وجود دارد که در شهریور ماه با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز و افزایش مصرف و همچنین کاهش مرغریزی تیرماه، مرگ به کینگ مسوب بریکی.