قول وازیر فرحن برای کاستن از شرکه سنگرج; شهر قدیمی تماشاخانه


به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی اسماعیلی که چند روز پیش از مجموعه تئاتر شهر بازدید کرد، پس از دیدن قسمت های مختلف این تئاتر قول داد در آینده از سختی های مجموعه قدیمی کاسته شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

پس از بازدید روز جمعه از مجموعه تئاتر فرهنگی شهرستان بازدید کردم و فرصت بازدید از آن را پیدا کردم و تاریخ تماشاخانه باستانی را تجربه کردم انشاالله به زودی از سختی های این مجموعه زیبا بکاهیم.

در فیستاد اسماییلی از تاماشاخانه سنجلج برکی مدیر منزیرت فرهنگ و ارشاد اسلامی و پریسا مقتدی مدیر مدیر

یام /
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید