قرارداد خرید و فروش گاز از روسیه به زودی امضا شد


به رابوت فارس به نفس به نقل از لکنجا عرض به منزیر نفت، جواد وجی عصر امروز (چهارشنبه، دوم شهریور ماه) به یک دیدار و کوگوگوی با از ۲ ساعت با ایگور لویتین، داستیار ریس‌مههوری روسیای کرد کرد کرد: energiya و حمل و نقل ریلی نجمه نمع شد.

وی ادامه داد: در بخس همونقل گفتوغوهای در بشد خت اهن رشت-استارا و ELECTRICAL کت ریل گرمسار-آنک برون نمع به توری که تعلیمها فیلمی ازسوی بانکی روس و از ک دستیار ارشد ریسمه موری روسیا تام داشد شد، این پروژه ها به زودی عملیاتی می شوند.

وازیر نفت با کیں به تعلیمات تکه‌نامه ۴۰ بیلیدی دیلاری با شرکت بهین روس گفت: آن وردیمله ‌; اکنون برای توسعه میدان اول نفت و گاز با روسیه قرارداد داریم که بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش دارد و مذاکرات دیگری برای ۱۴ میدان ادامه دارد.

و افزود: نیز در مورد سواپ فرگرده‌های نفتی نیز نمی‌شود. ایران ظرفیت زمین زیادی روی رودخانه دارد و زمین های زیادی برای توسعه خود دارد.

وی با بیان اینکه توافقات خوبی با شرکت های قدرتمند روسی وجود دارد، اظهار داشت: در این جلسه یک بار دیگر تمامی موارد توافق را مورد بررسی قرار دادیم و چالش های پیش روی آنها از جمله: انواع انرژی، حمل و نقل، تجارت را رصد و بررسی کردیم. و حتی مذاکرات ورزشی. ادامه هید.

رئیس کمیسیون مشترک ایران در ایران و روسیه با اشاره به اینکه روسیه ۵ میلیارد یورو فاینانس برای پروژه ها و طرح ها در ایران دارد، ادامه داد:

Ожи ба биан через Иран в Россия هر до валанцияй моготили держангей газон дранден، گاویتь: گازمو نفت در گاز Россия хаше بالاст др раходный энергие за растоянный газов жахан.

وی با تاکید بر اینکه همکاری ایران و روسیه در حوزه انرژی یک طرفه نیست و شرکت های ایرانی از ظرفیت بالایی برخوردار هستند، افزود: در صنعت نفت قرارداد فرآورده ها و کاتالیست ها منعقد شده و صادرات کاتالیست های پتروشیمی نیز انجام می شود. به روسیه نیز آغاز شده است.”

وزیر نفت با اشاره به اینکه عمده قراردادها و تفاهمات بخش بالای نفت در روسیه برای توسعه میادین مشترک در خوزستان است، گفت: یکی از موارد دیگری که در امضای تفاهم نامه برجسته شد. با روسیه بحث گسترش میدان گازی در پارس جنوبی است، زیرا توانایی های روسیه خوب است.

و تاکید کرد: چالش دیگر منابع مالی این است که شرکت های روسی مسئولیت اجرای منابع مالی را بر عهده دارند و از ظرفیت پیمانکاران ایرانی استفاده می کنند.

وی گفت: تقدید اقای ریسی بر این است ک ایران و روسی را کامیک سابریک را در کرینیه ای که هیه.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید