قائم‌مقام دبیرکل سازمان بدر عراق درگذشت
تصدی وزارت امور شهرداری‌های عراق در دولت حیدر العبادی و نمایندگی پارلمان این کشور از جمله سوابق وی است.