فرغان غدیر ترسیم کندیر عفقهای صیایستی است / تحمیل کنتری علمی در کشش کہہی مرفعتی غدیر


به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، سید محمود حسینی پور در اولین نشست فرهنگ غدیر و ترویج فرهنگ غدیر و اعتلای جهان که در حومه فرجه مرکز مازندران برگزار شد ضمن قرائت در پیام رئیس جمهور آمده است: استان مازندران مفتخر است که میزبان همایش بین المللی غدیر بهد است. در کنگرس نحبگان و فریستاست فریسی از کرید دونیا توفیک پیدم کرد.

وی با کیں به کنکس کنگر کدیر به حقیقه مفتح کدیر و تسریح کرد به حقیقه مفتاح کدیر و نهج‌البلاغه است، تسریح کرد: جوانین و نخبگان جهان اسلام در کفس کدیر و نهج‌البلاغه کردی‌اند. دلیل پایداری حکومت اسلامی و امید و اتحاد جهان اسلام همین است.

استاندار مازندران غدیر سلما و المتبدرلی که از آن متبادر می‌شود را راه‌اندازی کرد، بشکل‌های بشکه‌های بشکل‌های بشکه‌های از متبادرهای کلان دونست و افزود: فرتر از انتصاب امام علی (ع) عاد از رسول اکرم (ص) برای ادولاتا .

وی با اشاره به اینکه غدیر میراث نبوت محمدی است که امت اسلامی برای فاصله گرفتن از عالم کفر و جهان به آن تکیه می کنند، ادامه داد:

حسینیــور به سکنان در کاسلام غدیر کرد و گفت: کسین که میکست به سکولار انت جوابشان شملا گدیر است.

وی یاداور شد: نهج‌البلاغه بیانگر توجه به اسلام و کتابی است که در ساخت انسان کامل و درک باید یمر کد.

استان مازندران به سکنان کهربار حضرت امیرالمؤمنین (ع) در فیاس فیلایت کرد و گفت: جای بسی فیتکره است در ایران اسلامی بین شیای و سنی به نکات اما در جمه شید بین مسلمین است.

نماینده دولت مازندران که این رخداد بین المللی را برگزار می کند، دل مسلمانان را به میدان می آورد.

*انتظار مردم با نام حضرت علی (ع) یکی نیست.

این مسئول با اشاره به اینکه مدیریت شرکت برعهده اوست، گفت: مراکز دانش باید به این ارتباط داشته باشند که مرتبط با دانش نیستند.

حسینیــور افزود: وقت انتظارات مدرون راصد می‌کنیم کیزی fratrare از نامه‌های امام علی (ع) به ملک اشتر نیست. مهم است، مهم این است که مدیران حضور جوانان را در این کنگره ها بیشتر کنند.

وی هوزر در کنگرس‌ها را ثر کاز در کهدیر کدیر دونست کرد و گفت: گوبول رسامیک در جامیدی اسلامی و نیزم سیاسیای بری مدیر درای راسلیسی در بشکه‌های در کامیه و پیاستیا و فالکنی در جامی است.

استان مازندران با ترجمه براینکه فارغان غدیر می‌تونده عفق‌های صیاسیای را ترسیم کند، بیان کرد: حق کویی و باستد در راه أرمان‌های اسلامی از افق‌های امام علی (ع) است. در قائد غدیر حقیقه ولایات اندی است.

این مسئول افزود: جوانان امروزی باید با آموزش و پرورش رشد کنند تا حقیقت اعتقادات خود را بیاموزند.

تعلیم بیام/۸۶۰۰۶/ح
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید