فرسودگی بازیکهای تصفیر خون/زنجان از حمیست بازیکهای تصفیر خون است.


به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی جمالی عصر امروز در جمع خبرنگاران در بازدید از پایگاه انتقال خون زنجان، اظهار داشت: در طول تاریخ انتقال خون هیچ ذخیره ای مانند ذخیره نداریم که البته محقق شد. با تشکر از اهداکنندگان خون، چرا که نه؟” او گفت.

مدیر سازمان انتقال خون از اهدای ۱۵ تا ۲۵ درصدی اهدای خون در سطح کشور خبر داد. روزها خاص هستند

زمون نظامبخشی به هداهای کون

وی به پیشگمی زنجان در نزم اناثین شده در نزر خون کرد و توضیح داد: وضعیتی که در ذخیره خون به خوبی وجود دارد نباید موجب غرور شود، زیرا هوای زمستان و سایر شرایط می تواند بر این وضعیت تأثیر بگذارد.

جمالی تعریح منزل را را می‌دهد در هیلیک کون در تمام فصول سال عید نوروز عید هم می‌یابدا از آن رو نازم‌دهی به رینین بید در دستور کار کرد.

مدیرعام الرجمه تحمل خون از فراورده‌های بری نزل‌باخشی به رفیدیکه هندهارین خبر داد و گفت: رفیدیه بید در تول سال شود که در خون و فرافرده‌های آن استبرگوی وره مهرگان در ایام خاص نیست.

امار الحدائرین خانوم در ایران ۵ درصد است

وی تعداد اهداکنندگان خون در ایران را کمتر از ۵ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد کشورهای پیشرفته ۴۰ تا ۵۰ درصد است، هرچند تلاش ها و تحقیقات زیادی برای جبران این تفاوت انجام می شود، اما پاسخ درست است. “

شایع است که فشار خون پایین و فشار خون پایین در زنان و سختی مراجعه به مراکز اهدای خون از جمله عوامل کاهش تعداد زنان اهداکننده خون در تهران است.

مدیر سازمان اهدای خون گفت: در سال گذشته بیش از کمی بیش از ۲ میلیون اهدای خون در کشور انجام شده است.

بالا боден индексирсы кафи в коми хоон др Iran

وی ادامه داد: کیفیت و کمیت بالای خون در ایران مورد تاکید سازمان بهداشت جهانی است به طوری که استانداردهای اروپا و آمریکا نه تنها رعایت می شود، بلکه در برخی موارد از این استانداردها نیز فراتر می رود.

جمالی با بیان اینکه بازدید از پایگاه های خون استان هرازگاهی انجام می شود، تصریح کرد: بازدید از پایگاه زنجان نیز در راستای این برنامه است و مقرر شده این بازدید با تمامی مبانی شرایط خدمت باشد. تامین، زیرساخت و جلسه. بهترین چیز را سرنوشت می دانند.

مدیر سازمان انتقال خون با بیان اینکه تجهیزات انتقال خون به دلیل ساخت شهرستان مرکزی یکسان است، افزود: فرسودگی و فرسودگی تجهیزات ناشی از مشکلات کنونی محسوب می شود زیرا خرید تجهیزات در چند سال گذشته محقق نشده است و علاقه مند به تهیه تجهیزات از تولید هستیم که وارد شدیم اما متاسفانه تولید برخی تجهیزات متوقف شده است.

وی به مشکلاتی که در زندگی نیروی انسانی وجود دارد اشاره کرد و افزود: برای پرداخت برنامه و بودجه برای جبران خسارت سخت تلاش می کنیم.

شایان ذکر است، بازدید از بازیکهای کون تصفین شهرستانها از دیر برامنا مدیرعام خون در سفر به استان مدیرعام

پایان هزینه/۷۳۰۰۴
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید