فتستی معدیاهای ابوزر در دو تاحت داوری بری شد/ارسال ۴ بعد در هر کامل


عباسعلی سرداری، ریس بسیج مدیاین استان زنجان در گفتـوای با فریس در زنجان، با بیان KKKK در کنگومیه هشتمین فستیامی ابوزر ۲۱ دی‌مه سال کاری می‌شود می‌شود: فستیامی‌ا ابوزر در کامل‌های روزیک و انزلی، مصاحبه، یادداشت، عنوان، مقاله، عنوان، موشان گرافیک، اینفوگرافیک، کلیپ، گزارش تصویری، مستندات ، پادکست ها و پخش های رادیویی.

رئیس ستاد رسانه ای استان زنجان با اشاره به اینکه این جشنواره در ۱۱ موضوع کلی و دو موضوع استانی با عنوان شعر سال، جهاد تبیین، بیکید میدیاو و آن تاد، کوں بیگی گیںیہ اسلامی، باینا غام دوم کنلاین برگزار می شود. ، مکتب شهید سلیمانی، میکت و نشتآفرینی، پیکت، جمیعه و فردن اورینی، سبوک زیدنگ ایرانی اسلامی و دو تعبم بومی کازوری به‌نون سنادت بایه و تودیدات بودمی استان (خام فرشیت ماادن) از مکورهای این فستیفی.

وی گفت: امسال هر شرکت کننده تنها می تواند ۴ اثر را به دفتر جشنواره ارسال کند.

سرداری ادامه داد: آثار ارسالی به دفتر جشنواره باید در بازه زمانی تعیین شده توزیع شود، یعنی از روز اول آذرماه سال ۱۴۰۰ تا روز اول سال جاری توزیع می شود. رسانه های استانی مانند صدا و سیما، روزنامه ها، سایت های خبری و غیره.

رئیس بسیج رسانه استان زنجان در ادامه به داوری این جشنواره اشاره کرد و افزود: داوری در دو مرحله برگزار می شود به طوری که در مرحله اول ۱۰ اثر برتر هر قالب توسط داوران انتخاب می شود. و ۱۰ اثر برتر در مرحله دوم انتخاب خواهند شد.

وی ادامه داد: בנא בה הר דילים آثاری که در مرحله دوم یافت نمی شوند، زیرا به رسانه ها ارسال می شوند و داوران جشنواره از فرم مطلع می شوند.

سرداری در رمضان به فستیمی عبوزر کرد و بیان داشت: اندین همدلی بین اسباح بیدیمی و بسیج میدیای استن و نیز تفرید و فیشتمان گفتمان کیفتمین اسلامی با ازید از فیدنیها است.

پایان پیام/۷۳۰۲۱
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید