فار س من | برنامه های کاربردی خانگی و مشاغل خانگی


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مخاطبان «فارس من» خبرگزاری فارس با نام پویشی با عنوان «صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب راه از خشکسالی» درخواست پیگیری کرده بودند.

آنها اعلام کردند: کاهش نزولات آسمانی و عدم مدیریت صحیح در برداشت و مصرف آب در کشاورزی و صنعت و سالیان خانگی است که همیشه کشور را در معرض خطرات خشکسالی قرار می دهد. امکان خواندن و نوشتن یک کاربر وجود دارد که می توانید از آن برای پیکربندی و پیکربندی استفاده کنید و می توانید آن را اضافه کنید یا نه. پذیرفته شده نیست آب آشامیدنی یا منابع ارزشمند حیاتی کشور در استخرهای عمومی و خصوصی، روش های آبیاری کم بازده در باغداری و کشاورزی و فضای سبز و… هدر داده شود.

خبرگزاری فارس رسالتی را دنبال می کند که بابت سوژه های فارس من برای خود تعریف کرده است، حتماً این موضوع را در دستور کار قرار می دهد و از مسئولان خواستار توضیح می دهد که در این باره خواهد شد.

یام /
چیزی به نام خانه یا کسب و کار وجود ندارد.