فارس من| هدایای تیم نحین‌کنده دولت قبل به بیت المال بردد


به گزارش خبرگزاری فارس، از گروهی از کاربران فارسی که می خواهند هدایای کشف شده توسط تیم مذاکره کننده را برگردانند، درخواست شده به کشور بازگردند.

در ان کامبین وحدیث است: با تعلیم به تیم علی تعلیم النجومه در برجام، عدای بـمورد و اسراف، دادال فـمورد و اسراف، مدال یفتخر تلا و سکه های تلا به تیم علی تعلیم و به سر تیم تعلیم و به سر تیم تعلیم و به سر تعلیم است. قصر دیفیک جمیعی است. لذا درخواست به اموال مسلمین و جیب خانه مستمندان برگردانده می شود.

۱۹ بهمن ۱۳۹۴ مراسم تجلیل از مذاکره کنندگان هسته ای با حضور وزرا و دست اندرکاران توافق در سالن جلسات برگزار شد.

محمد جواد زریف وزیر امور خارجه سابق و رئیس تیم مذاکره کننده عنوان درجه اول مسئولیت و مدیریت را کشف کرد.

علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز دریافتند که بنیانگذاران نشان ملی دولت که نشان ملی دولت را کشف کردند. ، همچنین ۱۰۰ سکه آزادی دریافت کنید.

سید عباس عراکچی و مجید تخت روانچی هم نشم دور دو لیاقت و منزلی و ۷۵ سکه بهار ازادی کردوکید حمید بیدی نژاد، پجمان رحمیان، غلامحسین محمدنیا، بهروز کمالوندی، مشکان مشکور و راسول دری سفاهانی نیز از ریس جومهر براسا دوزوگ نشماد دولتی کشف کردند. اینجا)

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید