فارس من/عوز لغانه شرق‌غیرانه برای مروجین من/عوز در کیشور


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، جمعی از مخاطبان این خبرگزاری خواستار اجرای قوانین سختگیرانه علیه پلیس در کشور شدند.

این شنوندگان از زبان خود بیان کردند:

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید