فاجعه سراوان؛ محل خشمگین‌به‌گوری جنگل، مسئله نابودی رشت / دره قرقاول‌ها، چگونه بهترین مخزن زباله گیلان شد؟ (فیلم)
تجمع افراد سراوان گیلان در درگاه محل دپوی زباله‌های رشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۳۷-۳۸ سال پیش روی هم تلنبار شده، در یک واحد دهه قبلی بار‌ها تکرار شده است.