غرب از اوکراین به عنوان طعمه برای تضعیف روسیه استفاده می‌کند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، معاون وزیر امور خارجه چین روز جمعه گفت که کشورهای غربی قصد دارند از اوکراین به عنوان «طعمه» برای تضعیف روسیه و حفظ هژمونی خود استفاده کنند.

این مقام وزارت خارجه چین گفت: «چین هیچ هدف ژئوپلیتیکی در بحران اوکراین ندارد و برخی از قدرت‌های بزرگ هیچ کمکی برای حل این بحران یا تسهیل مذاکرات صلح انجام نداده اند، بلکه قدرت‌ها سعی دارند از این بحران برای تضعیف روسیه و مبارزه با آن استفاده کنند.»

معاون وزیرخارجه چین همچنین افزود: «قدرت ها غربی به گفتگوهای صلح یا آتش بس در اوکراین و به جان و امنیت مردم آن جا اهمیت نمی‌دهند. آنها فقط مصمم به استفاده از اوکراین به عنوان طعمه توپ برای تضعیف روسیه و قربانی کردن اوکراینی‌ها برای خدمت به جاه طلبی‌های هژمونیک و اهداف ژئوپلیتیکی خود هستند.»