عقده عقده باغ‌موزه خانه ستارخان


به رافعه فارس از تبریز، زیت تربیع با باح موزه خانه تصریح ستارخان با ساحباریه شهرسازی و میریتری شهرداری و در کارک مسوبات کرمت شهمداری برگز ۴ و با حوزر یاقوب حوشیار شهردار تبریز و معمیریم شهردار تبریز و معمیریم شهردار تبریز פבוריסאם מעזרים שד.

در آ ن است، یعقوشیار شریزدار واحسزکک عن ترّی.

همچنین محمد عزتی، دستیار مدیریت شهری و معمار تبریز نیز ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اجرای طرح پیشنهادی، گفت: تکمیل و بهسازی طرح و همچنین ارتقای دسترسی و دید پروژه در حال انجام است. اولویت کارشناسان این دستیار».

وی افزود: بر اساس تفکرات کارشناسان و متخصصان حوزه شهرسازی و معماری، پروژه احداث باغ موزه ستاره خان تاریخی به مرحله اجرا می رسد و از مشارکت کارکنان در دانشگاه بهره مند خواهیم شد. و نظرات کارشناسی آنها در تمامی مراحل اجرا.

نژاد ابراهیمی، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی نیز به دو طرح پیشنهادی دانشگاه برای پروژه مذکور پرداخت و جزئیات طرح های مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد دهید