عرین الاسود به ریمت زیونیستی علی داد – عرین الاسود مهر | اخبار ایران و جهانبه روگر آیرین الاخباریه به روگر یرین الاسود با انتاش بینهایای ریمت زیویسینتی را تحمیل کرد.

در ان بیناین عرین الاسود به زیوینیست‌ها به نمر انگرینهای شرفت و کامباینه کلیبیرگیر کونده علیست.

این گروه مقاومت در ادامه تاکید می کند: رژیم صهیونیستی فکر می کرد می تواند اعراب را نابود کند اما از این ایده ناامید شدند.

این گروه چندین روز از بیانیه عملیات شهادت طلبانه دانش آموزان را بر عهده داشت.

گروه مقاومت عرین الاسود اخیرا با انجام چند عملیات تیراندازی در مناطق مختلف کرانه باختری رژیم صهیونیستی را در شوک فرو برد. صهیونیست ها هیچ گونه فعالیت عملیاتی انجام ندادند اما تنها چند نفر به شهادت رسیدند.