عرض المزید نابایداری هوا در منتجاء تا عرض المزید آنده – اینگی مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی هواشناسی در استان مرکزی خروجی نهایی مدل با تاخیر انجام می شود.

تحت إلی عن نابایداری‌ها در ساعت بداءاززحر فردا چهارشنبه روش ابر و عقود رگبارهای برازی و رعدوبرق و وزش باد در برکه منگان استان بویژه نوار شرک و منکری استان تا ساوتی از شب بادی است.

در روزهای پنجشنبه و جمعه ناپایداری‌ها افزایش یافت و در بیشتر مناطق استان احتمال بارش باران و رعد و برق و رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال بارش باران و احتمال رگبار موقت و احتمال رعد و برق وجود دارد.

स्मारादिरीहरदीरीहर द्र

با توجه به ویژگی های بارندگی های تابستانی، احتمال شدت بارندگی ها و ایجاد آب روان و طغیان برخی وسایل نقلیه و رودخانه ها در طول فصل و حوضه آب چندان دور از انتظار نیست، حتی این بارندگی ها نیز بسیار زیاد است. قابلیت پیش بینی از نظر شدت و مکان وقوع.

همچنین احتمال کسری در محصولات کشاورزی در مناطقی که سلول های باران تشکیل می شود وجود دارد.

به دلیل بوازی اسرکیت در بیابان‌های بیابان‌های کرکی کیشور تی ساطر عصر روز کاره‌شنبه می‌.