عرض المزید تعلیمه دانشه امام سدیق(ع) باحدور ایت الله املی لاریجانی – عرض المزید مهر | اخبار ایران و جهانبه رابون ایتله استعد مهر، با لهین آیت الله صادق آملی لاریجانی، در اس امیلیله اد۲۲ س سد.

در ابتدای این مراسم این اولین بار است سلام אמנא ין דינהשה מעזארט שד שד، اول حجت السلام و مسلمین دوکتر سعدی، ریاس دانشانه امام سدیق (ع) به تدره جدید الورود در این دانشگاه نمایندگانی از اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان به بیان دیدگاه ها و درخواست های خود پرداختند.

همچنین آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس هیئت امنا امام الصادق (ع) همچنین در سخنرانی افتتاحیه سال تحصیلی این دانشگاه با قدردانی از زحمات و تلاش های عالمانه آیت الله مهدوی کنی (ره) دانشگاه امام صادق (ع) افزود: به منظور احداث در این دانشگاه انشاء از علم صحیح انسان وارد شده توسط علوم اسلامی این است که آن درک، کاراجتهادی تالب می‌کند.

در عرض المزید آن ریاس جوده عرض الدوله نصلع نیز، به مقام شامخ شهدای عنهمه در جوار مسجد صانر مسجد دانی.