عراق: تولید نفت تا سال ۲۰۲۷ ۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، علاء علیاسری، رئیس شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) اعلام کرد که این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ تولید نفت خود را افزایش دهد و تولید به هفت میلیون بشکه در روز برسد.

ظرفیت تولید نفت خام عراق حدود پنج میلیون بشکه در روز است، اما بر اساس گزارش قبلی، عراق در اکتبر سال گذشته ۴.۶۵۱ میلیون بشکه نفت تولید کرده است.

علیاسری به رویترز گفت که افزایش ظرفیت تولید میادین نفتی بزرگ عراق که در حال حاضر در حال توسعه هستند، از جمله میدان الرمیله که توسط بریتیش پترولیوم و پتروچاینا اداره می شود و همچنین “غرب قرنه ۲” انجام خواهد شد. (قرنا ۲) تشرکت شرکت لوکاویل روسیای دانهور میشود.

شرکت بریتیش پترولیوم در مه مه کیکست با نکست با نفت ایرک بری بری ادین تودید میدان الرمیکست با نفت ایرک بری بری ادین تودید میدان الرمیله به ۱.۷ ملکدره به ۱.۷ ملکدره.

سال گذشته، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق نیز گفته بود که لوک اویل قصد دارد تولید خود را در بخش غربی دو برابر کرده و تا سال ۲۰۲۷ به ۸۰۰ هزار بشکه برساند.

علیاسری افزود: همچنین بازارها همچنان در مراحل توسعه یا تولید اولیه هستند و کاندیداهای بالقوه تولید در نظر گرفته شده است.

خبرگزاری دولتی عراق سه شنبه گچتی با نیکول الیاسری اعلام کرد که وزارت نفت عراق افزایش قیمت تولید و افزایش سقف صادرات را با توجه به نیاز بازار جهانی نفت خام و تصمیمات اتخاذ شده پیگیری خواهد کرد. از OPK

وی با بیان اینکه عراق در حال حاضر چهار میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز تولید می کند، تاکید کرد: این کشور پس از عربستان دومین تولیدکننده مس است و قدرت بازار زیادی دارد.

پایان پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید