صفحه شکلک ها:
محمدرضا صالحی متخصص بیماری‌های عفونی درباره سویه‌های جدید گفت: اُمیکرون نسبت به سایر ویروس‌هایی که با آن درگیر هستند، سرایت پذیری بیشتر دارد، کووید ۱۹ جهش‌های بسیاری دارند و از این جهش‌ها ختم‌ها به سویه‌های با واگیری نشده و در بسیاری از کشورهای محدود وجود دارد. سی مند.