شهرک سبز حمدان، در انتزر کاشت کاند بوته غل و فیته!


به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، ماجرای پروژه های نیمه تمام شهر همدان سال هاست که توسط نشریات و رسانه های مختلف و توسط خود مردم دنبال می شود. عن هم در مهله ها و شهرک ها رکسود شود

یکی از طراحی های ناتمام شهر مدرس دلیل ناامید شدن اهالی شهر است، چند ماه پیش در شهر مدرس در زمان مدیریت شهرداری این شهر، یکی از بزرگترین و سریع ترین و بیشترین . خیابان های عابر پیاده که در مقابل چندین سرویس دولتی قرار دارند، از جمله ایستگاه آتشنشانی، کلانتری، درمانگاه سمی ۲، بلاکی و کانون پرورش فکری کارد دارد، مرد توگرسان منهدیسان زیباسازی شهردای کردی ک کریب تا با یدی کرایفین آن را را باتر و بری تر بری کندن

حال براقه که بود؟ از پیاده رو فضای زیادی بگیرید و آن را به باغ های فراوان با عرض و ارتفاع زیاد تبدیل کنید، به خاک بروید و انواع گل و درخت را در آن بکارید اما بعد از گذشت چندین ماه دیگر خبری از آن نیست. در باغ، گل و درختی وجود ندارد، اما باغ شبیه زباله دانی و منظره است. برای عابران پیاده زشت است

از نظر این پروژه که پروژه ای بسیار کوچک برای شهرداری منطقه محسوب می شود، بدون پشتوانه فکر و منطق و تنها با توجه به سلیقه برخی از مدیران و طراحان شهرداری منطقه و بدون با احتساب مساحت و موقعیت این عابر پیاده راه اندازی شده و اکنون نیمی از آن باقی مانده است زیرا آن باغ ها در فاصله یک متری فضای سبز روبروی بیمارستان شهر و چند متری شهر ساخته شده اند. . پارک و سوال اینجاست که آیا بهتر است فضای عابر پیاده را خراب کنیم و بگیریم و آن را باغچه های عریض و طویل کنیم که هم ساخته شده و هم به سهرک کرک می‌داد یا نمی‌شد آن بزورگوران استودی‌ می‌تری بری آن که می‌کردان؟! و…

این شهر از قدیم الایام به دلیل داشتن مدرسه ای به نام شهرک سبز و ورودی بسیاری از دانشگاه های مهم شهرت یافته است، از این رو برای تکمیل پروژه های ناتمام شهر مانند باغ ها، سنگفرش خیابان های اصلی و سنگفرش جاده میلاد جنوبی و در ورودی شهر اندیشه های خلاقانه و هنرمندانه ای دارد تا آن شهر را زیبا کند و از طرح های این شهر برای محله ها و … استفاده کند. مکان ها

انتهای پیام/۸۹۰۰۱/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید