شهده و بروزیز جمیعی اسلامی است – تفریفه مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله لطف الله صبح یکشنبه در روز نیرو های مسلح به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: بر اساس تعالیم قرآن کریم در خط نبرد، کسانی که ایمان می آورند در مقابل کسانی که ایمان نمی آورند. مربوط به اعتقادات مذهبی آنهاست.

او اضافه کرد:

امام جمعه شیراز ترجمه کرد: پیروزی و شهادت خاص جامعه اسلامی است و درک صحیح از اندیشه اسلامی، جنگ و حراست از جامعه اسلامی وجود دارد.