شهدا رخساره عسلم ابدی ملت ایران ترسیم کدید


به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سردار حسین سلامی پیش از ظهر امروز در جلسه آخرین اجلاسیه کنگره ملی شهدای استان قم که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، اظهار داشت: شهادت بزرگ و شهادت است. در پیشگاه خداوند و شهدا نیز چراغ راه هستند». را غام نکنیم و هر یک استارای پرفروغ استنت.

با ترکد بر کهدا سازنجان یک هویت عزیم بر بساین فازیل دین در جمیه ستحند کرد کردند: سیمه ها و ربیلا بر حق سازنگان یک امت در کاکی یک جهان قدر مستکبر ستکند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: نخل قامت شهدا روی زمین از زمین ام زجره طیبه اسلام دور سمرجن اسلام قدس اکشید، ود روتشای این ترجم دین ناوار دور عمیق اسپهس و ایمان مردوم ما شد شد، عرتم مسلّوره بریا عفریا.

وی گفت: شهدا برای حفظ حریم مردم جان خود را فدا کردند و برای حفظ حریم ملت جان خود را فدا کردند. فرو نیاید

سلامی گفت: شهدای از کالبد مادی جسم به امراجند و به معراج فردند و پر شخندند و به ما فراز یاد دیدند; شهدا رخساره ستعم ابدی ملت را ترسیم کراکه شهدا یک عزمت الهی است

این خبر تکمیل شد.

payan payam/78023
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید