سیل یزد/ قدمه به ۲۲۰ منزل
میراث استان یزد: به دلیل بارش باران های موسمی در مناطق مختلف استان یزد، شاهد آبگرفتگی در تمامی مناطق و آبگرفتگی خیابان ها، منازل و مغازه های شهر بودیم که خسارات زیادی به زیبا و مخروبه وارد کرد. سازه های یزد از جمله بافت تاریخی یزد. .