سومین شب عزاداری هیئت رزمنگان اسلام در گلزار شهدای قم


عزاداری دهه والمورحر هرشب می‌شود با لهین هجتُالاسلام والمسلمین میرزا محمدی و مداحی سید مهدی میرداماد به همت فیلیت رزمندگان اسلام در امام خمینی(ره) جلزار شهدای استان قم.

علی احمدنیا

۰۳:۴

۱۴۰۵-۵-۱۰
۰http://fna.ir/1qknp8