سرلشکر موسوی غرامین تیم والیبال در رابیف‌های سیزم را فیلمیک گفت – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه لوگر آنگی مهر، امیر سرلشکر سید عبدر راحیم فرمانده موسوی کل عرض جهومهر ۲۰۲۲ را به رسمیت شناختن می گوید

متن پیام به شرح زیر است:

برادار ارجمند: امیر سرتیپ دوم حسین عمیدی

رساست مستدیر عرض المزید

سلام علیکم؛

کسب مقام قهرمانی تیم والیبال از طریق دانش آموزان با افتخار و رزمنده در نیروهای مسلح و همچنین کسب ۱۴ مدال ارزشمند در رشته کلیدهادو و مدانی، پنج خوب و تختیره در بین ۲۰ کیشور منتدى و صناعه در ریبیفهای تدونده ارتشهای جهان سیزم. ۲۰۲۲ در کیشور روسیه، افتخار بهرین بری گودیه ارتش جهومهری اسلامی ایران و سلمہ فورگی اسلامی و مایه خرسامی و مایه خرسات.

علاوه بر این به رسمیت شناختن این موفقیت بزرگ است و خداوند متعال بر برادرش و کل ورزش نیروهای مسلح از برنامه ریزی راهبردی و علمی ورزش، رهبری هوشمندانه و سازنده خداوند متعال و تلاش متعهدانه همه مربیان و ورزشکاران مسلح. نیروهای جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همه جانبه مسابقات قهرمانی ورزشی. سرانجام نهادینه کردن امر شرکت، تربیت بدنی و توان رزمی و توان رزمی و تعلیم و حق شناسی می‌نمایم.

از درجاه حدوان برترى توفیک روزافزون جنابعالی و همه کیمتقزاران سدیک هم مقدسیم جموهری اسلامی ایران را ذل توجهات حضرت ولیعصرعج) و تحت زعامت موازم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسیلت می‌نمایم.

فرمانده ارتش نظامی
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی