ستاره بارسلونا فردنی شد | خبرگزاری فارس


به روبائه فارس العربیه، متئو مورتو، حامور یوونتوس خبر داد، از تحمیل «ممفیس دُای» با کلبام یوونتو.

قرارداد این بازیکن هلندی ۲ ساله است و سالانه ۷ میلیون یورو از سوی تیم ایتالیایی به این بازیکن پرداخت می شود.

دُای جستمر کیں به یکی از خریدهای کومان نام غرپت ولی پا از ایمند جاوی به یک نیمکت نشین بشدل شد در آن فسل نیز به رافیک بالای کاتاکای کیت از های کارکلانی کانار ریفت و شد به ترک نیوکمـ شد.

Ювонтос др ен пангреж базинани мышл پوگبا، برمر و دی ماریا را هرید در ممفیس، چارامین پیزاجی گلدیا

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد دهید