زنگنه: تیمی جنگنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسور را به قهرمانی آسیا اعزام می‌کنیم/ باید پا‌به‌پای سایر ملت ها حرکت کنیم


پگاه زنگنه در ذکر شد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌گو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است مرحله چهارم اردوی خدمه سراسری کاراته بانوان تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط تمرینات سراسری پوشان به چه صورت است، گفت: چهارمین مرحله اردوی کنار هم قرار دادن سازی خدمه سراسری بانون جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در آکادمی سراسری المپیک تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۱۲ اردیبهشت ماه این تمرینات شکسته نشده می تواند داشته باشد. طبق این سیستم ریزی کدام ممکن است {انجام شده} ۱۱ شرکت کننده در اردوی خدمه سراسری حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند تنها در وزن ۵۵- کیلوگرم ما ۳ شرکت کننده دعوت کرده‌ایم. تقریبا اوایل خردادماه انتخابی خدمه سراسری را خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است ریزشی در بین نفرات حاضر در اردو‌ داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط کردن خدمه سراسری جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به همان اندازه منصفانه حدی خاص شود.

معلم خدمه سراسری کاراته بانوان در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است در انتخابی جلو قطعا شرایط آمادگی جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی کودک‌ها خاص احتمالاً وجود خواهد داشت؟ ذکر شد: مطمئنا، ما در جاری حاضر چهارمین مرحله اردویی خدمه سراسری را پایین بالا میگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی تعدادی از مرحله ورزش تولید دیگری کدام ممکن است جلو داریم، می‌توانیم به سادگی تنظیمات را در سراسری پوشان حس کنیم. در مرحله پایانی اردوها خاص تبدیل می شود کدام ممکن است آن تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است هایی کدام ممکن است مربیان داشتند را سراسری پوشان توانسته اند، برآورده کنند هر دو خیر.

زنگنه در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است آن را به راه ممکن است پیش از اعزام بانوان به مسابقات قهرمانی آسیا، خواه یا نه خدمه سراسری بانوان خواستن به حضور در دیدار تدارکاتی را دارد هر دو خیر؟، گفت: {همه ما} در امتحان شده هستیم کدام ممکن است کودک های ما پیش از اعزام به قهرمانی آسیا در شرایط اندیشه آل قرار داشته باشند. ما خواستن به ۱ دیدار تدارکاتی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این شرایط مهیا شود، کودک ها همراه خود جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دل امتحان شده می‌کنند.امیدواریم کدام ممکن است این شرایط مهیا شود.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است سال ۱۴۰۱ برای کاراته ایران سال فوق العاده پرترافیکی است، با بیرون شک فشار روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی روی سراسری پوشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی فوق العاده بیش از حد {خواهد بود}، برای اینکه سراسری پوشان پیش از اعزام به هر منصفانه از مسابقات از لحاظ روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی به بالا آمادگی برسند چه چه این سیستم ای دارید، خاطرنشان کرد: مطمئنا؛ امسال ما مسابقات قهرمانی آسیا، همبستگی کشورهای اسلامی، تفریحی های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ های جهانی را جلو داریم کدام ممکن است واقعا کارمان روی حیله و تزویر است. خدمه سراسری بانوان به همان اندازه زمان تحریک کردن مسابقات قهرمانی آسیا تقریبا ۸۰ روز زمان در اختیار دارد. امیدوارم کدام ممکن است بتوانیم خدمه سراسری بانوان را آن را به راه تکنیکی اصلاح دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه خدمه جنگنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسور را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم.

زنگنه شکسته نشده داد: با بیرون شک همراه خود ملاحظه به مسابقاتی کدام ممکن است جلو داریم، فشار زیادی روی {همه ما} از همه تذکر موجود است، با این حال در مجموع تصور می‌کنم کدام ممکن است کودک های ما پتانسیل بالای دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات خوبی را انجام می دهند. بعد از همه بیان نشده نماند، وقتی به مسابقات تعدادی از سال قبلی ظاهر شد می‌کنیم، مرحله فنی مسابقات فوق العاده بالا گذشت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر ملت ها از لحاظ فنی پیشرفت کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هم باید تا حد زیادی امتحان شده کنیم.

معلم خدمه سراسری بانوان در پاسخ به این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه ممکن است خدمه های مختلف دنیا را آنالیز می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات آنها را پیگیر هستید، ذکر شد: به هر طریقی در دنیای رسانه همه عامل قابل رویت است. هر ساله در مسابقات مختلف کشورهای مختلفی را شاهدیم کدام ممکن است مدال کسب می‌کنند. این بدان معنی است کدام ممکن است همه ملت ها روی بحث بدنسازی به خوبی کار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند توانایی کاراته تولید دیگری بازو ۲ هر دو سه ملت آسیایی نیست. شناخته شده به عنوان مثال حتی در لیگ کاراته وان پرتغال کدام ممکن است اخیرا برگزار شد، مشاور وزن ۵۰- کیلوگرم بانوان ونزوئلا مقابل قهرمان جهان ۶ بر صفر پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام مدال طلای مسابقات را کسب کرد.

وی افزود: این اتفاق در حالی رخ داد کدام ممکن است اصلا ونزوئلا در کاراته دنیا هیچ جایگاهی ندارد. این اتفاقات نماد می‌دهد کدام ممکن است ملت ها به خوبی در جاری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی روی تک ستاره هایشان هم کار می‌کنند. به نظرم همراه خود علم ورزش {همه ما} می‌توانیم ورودی برویم. ما هم باید امتحان شده کنیم پا به پای همه کشورهای دنیا امتحان شده کنیم.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید