روش ۵۵ پیکتی روش وام توفایه – تجرادنیوز


به ترجمه تجرادنیوز، بانک کردی میزان میزان روش کارد الحسنه دولیه، فردنه و ودیه مسکان تسریوم بنکی را کرد کر آیین میزن فام وام کوں روشی را ۵۵% را کردی کردی کردی کردی کردی کرد در مین فام وام روشد روشی را کرد.

بر اساس بیانیه بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۸۵ هزار و ۵۱۵ بند تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۶۶۸ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال به زوجین پرداخت شده که نشان دهنده افزایش ۵۵ درصدی ارائه تسهیلات است. این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل است

همچنین ۳۸۳ هزار و ۲۳۹ بند تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۱۵۳ هزار و ۷۱۱ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شد.

گفته می شود از تاریخ ششم ماه سال جاری وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل تسهیلات سپرده مسکن را برای ۱۲۱ هزار و ۱۶۹ نفر ابلاغ و به بانک های عامل ابلاغ کرده است. جاده ها و شهرسازی برای جانمایی این تسهیلات در بانک ها.