روز بدون فوتی کرونایی در مازندران/بسترها به ۵۸ نفر ریستی


به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، ویروس کرونا را در مازندران تجربه کردیم.

طی ۲۴ ساعت گذشته تعداد ۲۰ بیمار مشکوک به کرونا در استان بر اساس تشخیص بالینی در بیمارستان ها در دانشگاه بستری شدند.

در این زمان در مجموع ۲۲ نفر با علائم مشکوک در بیمارستان بستری شدند که از بیمارستان ها ترخیص شدند و تکمیل روند درمانی آنها تا مقصد ادامه خواهد داشت.

امروز ۴۹ بیمار به دلیل ویروس کرونا در این مراکز بستری هستند که از این تعداد ۲۴ بیمار در بخش های ویژه بستری هستند.

بابل های پیستری شدری در استرالیای پیستری شدری در

همچنین ۳ بیمار در بخش های ویژه بستری شدند.

دیشب با شناسایی ۲۳ بیمار جدید کرونا، تعداد بیماران بستری در مراکز درمانی مازندران و بابل به ۵۸ نفر رسید که از این تعداد ۲۷ نفر بیمار بودند.

تی شابان‌روز اختبتی از فوتی بر عرف کرونا در استان مازندران نهدیند است

به تروگو فارس، ابریزش بینی، گلودرد، سردرد، سرفه‌های برایزه و کویتی به تریگ رایج‌ترین بیماری‌های زیرسویه‌های BA.5 کورونا بوده است که واکسیناسیون، ماسک زدان، استبال فیلینی است.

تعلیم بیام/۸۲۰۳۴/ ع
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید