رایس شرکت فایزر کریت – کرونی مهر | اخبار ایران و جهانبه لوگو کرین مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت ریس فازر یکی از شرکت‌های تودید کورونا در جهان، به‌طور رسمی، به چین.

بر اساس ان روبور، «Albert بورلا» ریاس شرکت فازر روز دوشنبه گفت که تست کرد کرونای وی پیزیفی بوده و درای ایرگر خفیفی است.

بورلا او که ۶۰ سال سن دارد، اعلام کرده است که درمان خود را برای مقابله با این ویروس آغاز کرده و تمام هشدارهای بهداشتی را با قرنطینه رعایت کرده است.

वी दर आन हाल ब्रोज कर्ड के कह बह के के

مساله این است بورلا تا کنون ۴ روز واکسیناسیون علیه ویروس این شرکت آمریکایی است فازر و مشارکت بیوتک شریک علمیان ون تودیده شده، دوزوجور کرده عست.