رایس براد کرامه تیم المــایاد دانش اموزی را فیلمیک گفت – کهے مہہ مهر | اخبار ایران و جهانبه روبائه مهر، ایت الله سیدابراحیم رایسی، ریاس جومهور کیشورمان در پیامی کسب مقام اول ریبیف‌های الـیاد نجوم و اختر فیزیکی جهان ۲۰۲۲ در گرجستان تسویره جوانه دانش پجوه تیم الـیاد دانش اموزی کیشور را فیلیتی گفت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمَ الله الرحمن الرحیم

بیشتر ببین

از طرفی به برتری درخشان جوانان در دانش، تیم المپیاد تبریک می گویم، با افتخار از معلمان، مربیان و دست اندرکاران این مجموعه تشکر می کنم و امیدوارم با عنایت خداوند متعال و تلاش و مدیریت آن عزیزان. مسئول، در آینده خدمات دانشگاهی برای این مرز و بومی که آنجا بلیده اند، ساکنان خواهد بود.

سید ابراهیم رئیسی
ریاس جموهری اسلامی ایران