دیور باه تشریک «نشاهت لار» می شود – کیں مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، معید محسن نژاد، گفت: بازسازی دیوار باغ، تاریخچه مرمت باغ به دلیل بارندگی است.

وی افزود: بازسازی دیوار بیرونی بخشداری جنوبی با چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تخفیف معتبر.

محسن‌نجاد تصریح کرد: باغ نشات یکی از باغ‌های دیدنی استان فارس است، به‌نظر می‌رسد در شهر لار قدیم، در حاشیه رودخانه خشک و در محله پل شمالی عباسی، این بنا واقع شده است. . در میان باغی به نام נשתא، و باغ و خانه הר דו בה נאמ נשתא משרוד שעשרות.

مدیرکل لرجستی‌فرهنگی، توریسیه و صناعی‌دستی استان فارس گفت: این بنا از سازه‌های مختلفی تشکیل شده است.

مساحت باغ حدود ۱۴۰۰۰ متر مربع و ساختمان واقعی در سه طبقه ساخته شده و ارتفاع بالکن آن ۲.۵ متر می باشد.