دیلیل حوزر دبیرکل فیدرین فوتسلاد در سترکتون پرسپولیس


به گزارش خبرنگار خبرگزاری ورزش از فارس، حسن کامرانی‌فر، دبیر کل فیدرین فوتسلب پس از از کافر کود به سویس و استرالیا، ثور امروز ک با فاسلامان روکن روکن سدور موزوک افره‌ای در سترکتون کلبوم پرسبولیس شد.

در جلسه مسئولان فدراسیون با مدیران باشگاه پرسپولیس، مقرر شد درباره مجوز لباس قرمز و رفع موانعی که فصل گذشته این تیم را از ورود به لیگ محروم کرده بود، تصمیم گیری شود.

پس از آن سلاسه کامرانی فر علی کردن به زودی قران در یک مدر لسعه‌ای با مدیرین کلبه‌هغی غل شوغی گل شود.

هفته گذشته هیئت رئیسه و افسران فدراسیون با مدیران مستقل جلسه ای ویژه برگزار کردند.

انتهای پیام/
این معنی را برای صفحه اول پیشنهاد کنید